LIFE Forest Fit for Future

Indsatser

LIFE ForFit gennemfører aktiviteter på ca. 220 lokaliteter fordelt på 85 skove. Projektets omdrejningspunkt er en konkret omlægning af 3.800 hektar statsskov og 400 hektar privat skov til mere varierede og klimarobuste bevoksninger gennem dels naturlig foryngelse og dels introduktion af flere nåletræs-arter samt hjemmehørende løvtræer. Derudover rejses 85 ha ny skov efter naturnære skovdriftsprincipper.

Projektet understøtter udvikling af styringsværktøjer til naturnær skovdrift såsom tilpasning af tilvækstmodeller og økonomiske modeller, omkostningseffektive CO2- og biodiversitets-indikatorer samt uddannelsesmateriale og kurser til alle niveauer i den professionelle skovsektor.

Her kan du læse mere om, hvad de enkelte aktiviteter i projektet omfatter.

De 9 aktioner

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev, som udkommer ca. 4 gange årligt og ved særlige events.
Tast din mail og klik ”tilmeld”.
Du er tilmeldt, når du klikker på link, du modtager på email.

Baseline studium

Et studie der kortlægger den eksisterende viden indenfor naturnær skovdrift i Danmark og Schleswig-Holsten.

Læs mere om baseline studiet

Konvertering

Her konverteres traditionelle nåletræsbevoksninger konverteres til naturnær skovdrift.

Læs mere om konvertering til naturnær skovdrift

Planlægningsværktøj

I denne aktion udvikles planlægningsværktøj til naturnær skovdrift.

Læs mere om planlægningsværktøj

Unge bevoksninger

Denne aktion bidrager med viden om omkostninger og metoder til håndtering af naturlig foryngelse og unge bevoksninger.

Læs mere om unge bevoksninger

Håndtering af vildt

Denne aktion ser på håndtering af vildt og metode til vildtskademonitering.

Læs mere om vildthåndtering

Skovrejsning

Målet med aktionen er at producere en manual til rejsning af nåletræsdomineret skov.

Læs mere om skovrejsning.

Langtidsforsøg og tilskud

Denne aktion er opdelt i tre delaktioner: Langtidsforsøg, Gentagelse og tilskudsordninger.

Læs mere om Langtidsforsøg og tilskud

Skovdyrkning og socioøkonomi

Her ser man på måling af den skovdyrkningsmæssige og socioøkonomiske indvirkning ved naturnær skovdrift.

Læs mere om Skovdyrkning og socioøkonomi

CO2-lager og biodiversitet

Denne aktion ser på måling af effekter på CO2-lager og biodiversitet.

Læs mere om CO2-lager og biodiversitet.