LIFE Forest Fit for Future er kommet godt fra start

Publiceret 09-07-2021

Mange aktiviteter er nu skudt i gang i projektet LIFE Forest Fit for Future. Der er udpeget en række moniteringsbevoksninger, indsamlet erfaringer fra praktikere og vi har afholdt de første workshops for projektpartnerne og har mødt en stor entusiasme.

Projektet startede op i september 2020 og siden har der været arbejdet intenst på at løbe en række aktiviteter i gang. Før arbejdet med at konvertere nåletræsplantager til mere diverse skove efter principperne for naturnær skovdrift kan sættes i gang, skal en række forberedende forhold imidlertid være på plads.

Bevoksninger, hvor konverteringsarbejdet skal gennemføres, er blevet udpeget og en opsamling af eksisterende praktisk viden inden for naturnær skovdrift er sammenfattet i en best practice manual. Manualen beskriver de erfaringer en række praktikere har gjort sig inden for de seneste 10-15 år– både gode og dårlige - og er bygget op omkring de konverteringsmodeller og modeller til kvalitetsforbedring af bevoksninger, som projektet vil arbejde med. Manualen vil til efteråret kunne findes på projektets hjemmeside, www.LIFEForfit.dk, og vil løbende blive udbygget med de nye erfaringer som samles op i projektet.

En meget vigtig del af LIFE Forfit er systematisk at indsamle viden på en lang række parametre – og sikre muligheden for gentagelse heraf for at påvise og belyse udviklinger. Derfor er der fra starten af projektet udpeget bevoksninger, som skal indgå i moniteringsprogrammet gennem projektets 8-årige periode. Hovedparten af de 200 moniteringsplots er nu udpeget. Nogle af disse vil blive fulgt også efter projektets afslutning. I en række tidligere konverterede bevoksninger er der indsamlet data om en række af de samme parametre til brug for baseline i konverteringsmanualen.

De praktiske erfaringer, projektpartnerne hidtil har gjort sig inden for konvertering til naturnær skovdrift, skovrejsning og håndtering af vildtskader, har været præsenteret og livligt diskuteret på workshops afholdt i foråret. Det store engagement og diskussionslysten på disse workshops vidner om en stor interesse blandt projektpartnerne til i fællesskab at blive klogere på metoder og konkrete handlinger inden for det naturnære skovdriftskoncept.