Kan droner bruges til at holde styr på vildtet?

Publiceret 28-04-2022

I LIFE projektet Forest Fit for Future testes droner med infrarøde kameraer i forsøget på at få bedre værktøjer til forvaltningen af vildt i skovene.

Drone workshop 10-03-2022
Drone workshop 10. marts 2022

Det EU-støttede LIFE projekt Forests Fit for Future sigter mod at udvikle et bæredygtigt nåletræsskovbrug i Nordeuropa baseret på naturnære skovdyrkningsprincipper. Projektet indeholder omfattende konvertering af ensaldrende nåletræsplantager til naturnær dyrkning i både private og offentligt ejede skove i Danmark og Tyskland.

Forvaltning af vildtbestande spiller en væsentlig rolle især i konverteringsfasen, hvor store vildtbestande kan stå i vejen for at indbringe ønskede træarter, men også på længere sigt, er det af interesse, hvordan vildtet påvirkes af denne driftsform. Derfor er udvikling af metoder til overvågning og forvaltning af vildtbestande af stor interesse for dette projekt, og Forests Fit for Future skal bidrage til at afsøge metoder til overvågning af vildtbestande såvel som de vildtskader de forvolder.

I den forbindelse afholdt projektet den 10. marts 2022 en workshop i St. Hjøllund Plantage om vildtovervågning fra droner.  Dagen bød på præsentation af praktiske erfaringer med tælling af vildt med droner og sluttede af med en fremvisning af, hvordan genkendelse og tælling af vildt med droner udføres. Da vildtet oftest er mest aktivt om natten, er dronerne udstyret med et infrarødt kamera, som opfanger varmen fra dyr.

Overvågning med droner kan være både tidsbesparende, mindre forstyrrende end traditionelle optællinger og kan give mere præcise tal for bestandsstørrelser sammenlignet med traditionelle metoder, kunne deltagerne konkludere fra workshoppen. Derudover er den teknologiske udvikling indenfor dette felt i rivende fart og automatisk genkendelse og optælling på dronebilleder vil kunne gøre metoderne tilgængelige for flere. 

Yderligere oplysninger: Thomas Nord-Larsen, IGN