LIFE projekt sætter fokus på naturnær skovdrift

Publiceret 14-01-2022

Hvordan kan ensartede nåletræsbevoksninger konverteres til en mere naturnær og klimavenlig drift? Og hvad er betydningen for økonomien i skovdriften og er der en effekt for biodiversiteten?

Det er noget af det LIFE-projektet Forest Fit for Future vil undersøge. Ny film giver en introduktion til projektet.

Nåletræer leverer et bæredygtigt og klimavenligt materiale som er essentielt i den grønne omstilling og de kan opsuge væsentligt mere CO2 pr. areal end løvtræer. Skove med nåletræ er derfor vigtige for vores omstilling til en mere klimavenlig og biobaseret fremtid. Der er stigende efterspørgsel efter træ som erstatning for fossilt baserede materialer og energi, stål, beton, plastprodukter m.v. Men traditionelle, ensartede nåletræsplantager har vist sig sårbare over for storme, tørke og insektangreb, som forventes at blive hyppigere med klimaforandringerne. Derfor er det aktuelt at overveje ændringer i skovbrugspraksis.

Sammen med det private skovbrug arbejder Naturstyrelsen i LIFE-projektet Forest Fit for Future på at konvertere ensartede og ens-aldrende nåletræsplantager til mere robuste, varierede skove med et vedvarende skovklima. Filmen fortæller om LIFE projektet, der sætter fokus på, at indsamle fakta om naturnær skovdrift og beskrive og afprøve metoder til at konvertere. Alt sammen for at opnå en mere klimavenlig drift af nåleskove.

Projektet tager således allerede hul på at indfri en række af de anbefalinger som Skovrådet netop har afleveret til Miljøministeren med henblik på at sikre og udbygge de danske skoves fremtidige bidrag til den grønne omstilling.

Læs mere om LIFE Forest Fit for Future på projektets hjemmeside https://lifeforfit.dk/