Naturnær skovdrift på NordGen Forest Conference 2022

Publiceret 17-10-2022

LIFE4forest var inviteret til at fortælle om projektet på NordGen Forest Conference 2022

Logo NordGen

>>Læs mere om NordGen Forest Conferencen.

Konferencen blev afholdt i dagene 27.-28. sept. Den afholdes hvert år, og i år var det i Lund i Sverige.

I dette fora mødes forskere og praktikere. Deltagerne er fra alle de nordiske lande. Emnerne spænder vidt og handler slet ikke kun om genetik. Indtrykket er, at LIFE4forest projektet skiller sig ud ved at vi ifht. de øvrige lande beskæftiger os mere med Naturnær skovdrift, herunder også med indførte træarter.

Erfaring med indførte arter

De 150-250 års erfaring man i det hele taget har med disse arter i dansk og tysk skovbrug, findes slet ikke i landene omkring os. Klimaet gør det, ikke mindst i fremtiden, muligt at dyrke arter som Douglasgran flere steder i Norden, så som mange dele af Sverige.

Skovfyr

Deres hjemlige skovfyr og rødgran er sikre startere i renafdrift-systemet, mens en træart som Douglasgran straks er mere vanskelig på store åbne flader. Omvendt forynger Douglasgran sig fint i det naturnære system, som har meget bedre skovklima.

>>Læs: Hvad ved vi om konvertering til naturnær skovdrift i nåleskov i dag?

Denne bedre mulighed for et større artsvalg,  kan komme os til gavn i en situation med store klimaforandringer. Vi blev altså bestyrket i, at naturnær skovdrift formentlig er en god mulighed under sådanne omstændigheder.

>>Skrevet af Karen Poulsen. Projektleder for LIFE 4Forest.