Virtual Reality giver nye mulighed for skovningstræning

Publiceret 02-06-2023

På Skovskolen i Nødebo sidder ansvarlig for maskinuddannelsen, Bo Brockmann ved den nyeste model af skolens skovningssimulator. Her fortæller han om mulighederne for at simulere skovning og udkørsel med VR briller og et cockpit, der er en tro kopi af maskinerne i virkeligheden og om perspektiverne for naturnær skovdrift.

Dyrkning der efterligner naturen

Naturnær skovdrift er en tilgang til skovforvaltning, der sigter mod at bevare og efterligne naturlige processer og strukturer i skovøkosystemet. Formålet er at skabe og opretholde sunde, stabile og biodiversitetsrige skove, samtidig med, at man tager hensyn til menneskelige behov og aktiviteter.

>> Læs også "Hvad ved vi om konvertering til naturnær skovdrift i nåleskov i dag".

Skovningssimulator

Alt i simulatoren ligner skovningsmaskinen: Joy-stick, knapper, stol, skærme osv.

Maskinførerens job skifter karakter

Den naturnære skovdrift indebærer, at man ved hugst fælder udvalgte træer, mens man lader andre stå for at sikre kontinuitet og variation i skoven. Herved får føreren af skovens maskiner et anderledes job end i den traditionelle skovdrift, hvor opgaven ofte er at fælde alle træerne i en given bevoksning.

>> læs også "Kan naturnær skovdrift betale sig?" 

Nye hugstmodeller

Som en del af LIFE 4Forest udvikles nye skovningsmetoder og hugstmodeller tilpasset den naturnære skovdrift på baggrund af erfaringer fra Naturstyrelsen og statsskovene i Schleswig-Holstein. Det er metoder og modeller, der undervises og trænes på Skovskolen i Nødebo.

Uddannelse i hugst efter naturnære principper

En skovningssimulator er et vigtigt værktøj i uddannelse og efteruddannelse af den, der sidder ved joysticket i skovningsmaskinen. I den seneste opdatering af simulatoren er det blevet muligt at træne i alle Ponsses maskiner. Det betyder at maskinføreren, kan dygtiggøre sig i et univers, der ligner det, vedkommende kommer ud i. Maskinføreren kan træne dag og nat og VR brillerne tager træningen tæt på virkeligheden. Derfor begår maskinføreren færre fejl, når vedkommende sidder i den virkelige maskine.

I næste opdatering forventes det, at programmet også kan træne maskinfører i at udvise og i at tage hensyn til biodiversitet, kulturminder og andre parametre, der kan optræde i skoven. Og dermed også træne skovning i naturnær skovdrift.

>> Følg projektet - tilmeld dig nyhedsbrevet

Skrevet af Janne Bavnhøj. www.bavnhoej.dk