Workshop om naturnær skovdrift

Publiceret 06-09-2023

Den 28. august 2023 trak en flok mennesker med interesse for skov i gummistøvlerne og tog ud for at se naturnær skovdrift i praksis.

Turen gik til Sdr. Omme Plantage, hvor man er i gang med konvertering af nåletræsplantage til mere naturnær skovdrift. De fortsatte til Clasonsborg Plantage, hvor gummistøvlerne trådte igennem en 20-årig skovrejsning - også her for at vise perspektiverne for mere naturnær skovdrift i praksis.

Workshop om naturnær skovdrift

Vejret var med LIFE4Forest, da skov-interessenter var med i skoven for at se på muligheder og udfordringer med at drive skoven naturnært. Foto: Tanja Blindbæk Olsen.

FSC oplever velvilje til at tænke nyt

Direktør for FSC Danmark, Søren Dürr Grue var med i skoven og han fortæller:

“Der er en dyb interesse for at finde metoder til at dyrke skov i flere etager og finde dyrkningssystemer, som er mere naturlige. Det rimer godt på FSC certificering."

Han havde en behagelig oplevelse af, at skovbruget er villig til at prøve nyt og at LIFE4Forest er et godt eksempel på at afsøge metoder til fremtidens skovbrug.

Han var først og fremmest taget med for at se naturnær skovdyrkning i praksis. Hvad lykkes og hvad er svært? På spørgsmålet om, hvad der overraskede mest svarer han:

“Jeg var overrasket over, hvor svært det er at dyrke løvtræer. Det er en svær kamp og det ser ud til at kronvildtet har taget føringen: Løvtræet bliver spist i bund”.

Som certificeringsmenneske havde Søren Dürr Grue også fokus på, hvordan de regler FSC opstiller for skovdrift kan omsættes i praksis og måske endnu mere, hvordan vi skaber et skovbrug, der taler ind i fremtidens klima. Derfor er naturnær skovdrifts fokus på at skabe robust skov interessant. FSC har fornylig certificeret den første danske produktionsskov i biodiversitet, så også i det perspektiv er LIFE4Forest interessant at følge.

Når jagt er et driftsmål bliver skovdyrkningen bidt

Målet med naturnær skovdrift er at øge robustheden gennem artsblandinger og strukturel variation. Det giver samtidig en mere varieret skov med mange forskellige funktioner. Det er en multifunktionsskov, som ikke kun producerer bæredygtige byggematerialer, men også kan bidrage med biodiversitet, biomasse, CO2 binding, grundvand, rekreation som fx jagt, landskabsværdi osv.

I Sdr. Omme plantage er udlejning af jagten på krondyr en vigtig del i skovdriften og det skaber nogle udfordringer for konvertering til naturnær skovdrift. Dels er der en begrænset periode, man kan arbejde i for ikke at forstyrre jagten, men den største udfordring er at krondyrene spiser foryngelsen.

 Kronvildtet er tydeligt til stede i Sdr Omme Plantager og de tager for sig -  både af bark og nye planter. Foto: Tanja Blindbæk Olsen.

Kronvildtet er tydeligt til stede i Sdr Omme Plantager og de tager for sig -  både af bark og nye planter. Foto: Tanja Blindbæk Olsen.

>> Læs også: Kan man jage for lidt.

Kronvildtet leger festival og vælter hegn

Foryngelsen er ofte en udfordring, hvor der er meget vildt. Det er nødvendigt at hegne for at få løvtræ med i bevoksningen, og hegnet skal tjekkes ofte. Krondyrene leger simpelthen festival og lægger hegnet ned for at komme ind til gourmet måltidet, som i dette tilfælde er friske løvtræer.

Her viser Skovkonsulent Niels Peter Dalsgaard Jensen hegningen, som skal være mindst 180 cm for at holde kronvildtet ude.

Her viser Skovkonsulent Niels Peter Dalsgaard Jensen hegningen, som skal være mindst 180 cm for at holde kronvildtet ude.

Giver naturnær skovdrift bedre oplevelser?

Vicedirektør i Friluftrådet Torbjørn Eriksen var også med i skoven og han deler oplevelsen af at naturnær skovdrift er et interessant bud på fremtidens skovdrift. Den ser ud til at være mere varieret, have flere arter, mere biodiversitet og dermed skaber den også mere interessante oplevelser end i den traditionelt dyrkede skov.

På spørgsmålet om, hvad der overraskede mest, svarer Torbjørn Eriksen:

“Jeg var overrasket over, at der er så meget fokus på ikke hjemmehørende arter. Men jeg anerkender også fuldt ud, at det kan være nødvendigt for at skabe en skov, der er klimaresistent. Jeg blev mere bevidst om, hvor stor en udfordring lokal tilpasning er og hvor meget lokalkendskabet betyder.”

Han var imponeret over det dybdegående kendskab skovdyrkerne har til både lokal natur og kultur, og hvor meget der skal til, for at det kan lykkes lokalt.

For at få foryngelsen op på næringsfattig jord, er man nødt til at bore huller. Her er et godt eksempel på, at frøene spirer og overlever i hullet. Tørke er ofte en udfordring i etableringen og den kan man modvirke ved at skabe et mikroklima som planterne overlever i fordi de er tættere på næring i jorden og beskyttet mod tør vind og varme.

For at få foryngelsen op på næringsfattig jord, er man nødt til at bore huller. Her er et godt eksempel på, at frøene spirer og overlever i hullet.

Tørke er ofte en udfordring i etableringen og den kan man modvirke ved at skabe et mikroklima som planterne overlever i fordi de er tættere på næring i jorden og beskyttet mod tør vind og varme.

Her står deltagerne i en klassisk ensartet rødgranbevoksning, som skal konverteres til naturnær drift. Hvis bevoksningen skal naturlig forynges, bliver man nødt til at vente på et frøår og borer huller, som vist ovenfor. Typisk vil man plante andre arter ind for at sikre diversitet og robustheden. Man kan også satse på at andre arter fra nabobevoksninger spreder frø. Foto: Tanja Blindbæk Olsen

Her står deltagerne i en klassisk ensartet rødgranbevoksning, som skal konverteres til naturnær drift. Foto: Tanja Blindbæk Olsen.

Hvis bevoksningen skal naturlig forynges, bliver man nødt til at vente på et frøår og borer huller, som vist ovenfor. Typisk vil man plante andre arter ind for at sikre diversitet og robustheden. Man kan også satse på at andre arter fra nabobevoksninger spreder frø. 

Flere ekskursioner

En del af projektet er at formidle den indsamlede viden om naturnær drift af nåletræ til både skovejere og folk med interesse for skovbrug. Vi formidler nyheder og resultater løbene og som her, ekskursioner, hvor der er mulighed for at se og mærke skovdriften i praksis.

 >> Få nyheder på mail, abonner på nyhedsbrevet eller følg projektet på LinkedIn.

 Hvis du er interesseret i at deltage i fremtidige ekskursioner, er du velkommen til at sende en mail til Tanja Blindbæk Olsen (Obfuscated Email). Tanja er en del af LIFE4Forests styregruppe. 

>> Læs også: Eksempler på skovrejsning til naturnært skovbrug.

Thomas Mikkelsen fra HedeDanmark viser skovkortet for en 20 årig skovrejsning.

Thomas Mikkelsen fra HedeDanmark viser skovkortet for en 20 årig skovrejsning. 

Noget af det, der springer i øjnene er, at det allerede har karakter af skov. Skoven er oprindelig rejst med rødgran som måltræart, med blanding af bl.a. lærk og skovfyr.  Man diskuterede, hvad der kan gøres for at sigte mod mere naturnær skovdrift, bl.a. om man skal satse på lærken.