LIFE Forest Fit for Future

Projektbeskrivelse

Omkring halvdelen af det danske skovareal er dækket af nåletræer, som producerer træ til blandt andet industrien og byggeriet. Nåletræsskove kan opsuge væsentligt mere CO2 pr. areal end løvskove, og nåletræsskove er derfor vigtige i vores omstilling til en mere klimavenlig og biobaseret fremtid. Der er stigende efterspørgsel efter træ som erstatning for fossile brændstoffer, stål, beton, plastprodukter m.v.. Men traditionelle, ensartede nåletræsplantager har vist sig sårbare overfor storme, tørke og insektangreb, som forventes at blive hyppigere med klimaforandringerne. Det kræver derfor en ændring i skovbrugspraksis.

Naturnær skovdrift er en driftsform, som øger nåletræsplantagernes robusthed gennem artsblandinger og strukturel variation. Imidlertid har forskellige barrierer gjort skiftet mod naturnær skovdrift vanskelig i det danske og nordtyske skovbrug.

Ny viden

LIFE ForFit fokuserer på at belyse disse barrierer og samle eksisterende og ny viden om naturnær skovdrift. Det sker ved at afprøve driftsformen i en række private og statsejede skove. LIFE ForFit fokuserer desuden på opsamling af viden om CO2-lagring og biodiversitet i skove med naturnær skovdrift samt udvikling af planlægningsværktøjer og uddannelsesprogrammer målrettet skovbrugssektoren.

Kort over deltagende skove.

Kort over deltagende skove

Økonomi

Projektperiode

2020-2028

EU LIFE-programmet 53,6 mio.kr.
Aage V. Jensen Naturfond 3,0 mio.kr.
Naturstyrelsen 31,2 mio.kr.
Øvrige partnere 10,4 mio.kr.
Samlet projektsum 98,2 mio.kr.

Oplysninger på denne hjemmeside afspejler kun forfatterens holdning.

EU-Kommissionen er ikke ansvarlig for nogen brug af disse oplysninger.

Hvad er naturnær skovdrift?

Naturnær skovdrift er en måde at dyrke skoven på, der sikrer, at man får en mere varieret og stabil skov til gavn for både biodiversitet, landskabelige forhold, en divers træproduktion og meget mere. Den naturnære skovdrift bygger på principperne om naturlig selvforyngelse, mange træarter i forskellige aldre inden for et mindre areal. Desuden anvendes der ikke dræning og jordbearbejdning i naturnære skove.

Langsigtet mål

Før man kan tage stilling til, hvordan den enkelte bevoksning skal behandles i fremtiden, er det vigtigt, man har et langsigtet mål for, hvad det er for en skov, der skal skabes. I den naturnære skovdrift arbejdes der med skovudviklingstyper i forhold til at omlægge de enkelte bevoksninger i retning af det langsigtede mål.

Læs her mere om hvad naturnær skovdrift er.

Billedet illustrerer nåleskov der overgår til naturnær skovdrift.

Tilmelding til nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev, som udkommer ca. 4 gange årligt og ved særlige events.
Tast din mail og klik ”tilmeld”.
Du er tilmeldt, når du klikker på link, du modtager på email.