LIFE Forest Fit for Future

Samarbejde på tværs

Når der skal opsamles eksisterende viden om naturnær skovdrift og driftsformen skal udvikles med henblik på implementering bredt, er det nødvendigt med et projekt, der rummer en bred repræsentation af  skovbrugssektoren. Indsatserne i LIFE ForFit gennemføres i samarbejde mellem projektets 21 partnere, som omfatter en række private skovbrug, rådgivere inden for skovbrug, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen. Partnerskabet med Schleswig-Holsteinisches Landesforsten bringer mangeårig praktisk erfaring med naturnær skovdrift med ind i projektet.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet (IGN) er en central partner, der står for opsamling af eksisterende praktiske erfaringer med naturnær skovdrift, en erfaringsopsamling det private skovbrug har efterlyst. IGN sikrer sammen med Dans Skovforening desuden, at de mange erfaringer opsamles undervejs i projektet og udviklingen af undervisningsmateriale formidles ud til uddannelsessektoren samt til offentligheden i øvrigt.

Tilmelding til nyhedsbrev

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrev, som udkommer ca. 4 gange årligt og ved særlige events.
Tast din mail og klik ”tilmeld”.
Du er tilmeldt, når du klikker på link, du modtager på email.

Brøns Skov

Brøns Skov (196 ha) er et Andelsselskab som blev grundlagt i 1881 af borgerne i Brøns sogn. 

Clasonborg

Naturen viser sig fra sin absolut smukkeste side omkring Skarrildhus, Sinatur Hotel og Konference

Dansk Skovforening

Dansk Skovforening er skovbrugets brancheorganisation.

HedeDanmark

HedeDanmark a/s er ejet af foreningen Hedeselskabet, som siden 1866 har beskæftiget sig med skovrejsning, skov- og naturforvaltning

Københavns Universitet

Københavns Universitet arbejder inden for alle områder af Life ForFit.

Løvenholm

Løvenholm Gods omfatter drift af 3350 ha, hvoraf 2900 ha er skovbevoksede arealer.

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet, der arbejder med miljøfaglige kompetence og gode resulater. 

Naturstyrelsen

Naturstyrelsen er en styrelse i Miljøministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark.

Salten Langsø Skovadministration A/S

Salten Langsø Skovadministration A/S (SLS) er et kundeejet administrationsselskab. SLS administrerer 8400 ha skov, natur og juletræsarealer i det midtjyske.

Schleswig-Holsteinische Landesforsten

De Slesvig-Holstenske statsskove (SHLF) udgør 50.000 hektar af det 173.412 hektar store skovområde i Slesvig-Holsten. 

Skovdyrkerne

Skovdyrkerne er en medlemsejet virksomhed indenfor skov, natur og landskab med ca. 4.300 medlemmer. Vores medlemmer ejer ca. 20% af de danske skove.

St. Hjøllund Plantage

St. Hjøllund Plantage er i dag ejet af Julianelyst Gods. Plantagen er på 1100 hektar og forvaltes i et balanceret samspil mellem de to driftsgrene, skovdrift og natur- & vildtforvaltning.

Stiftelsen Sorø Akademi

Stiftelsen Sorø Akademi er en privat erhvervsdrivende fond, hvis hovedformål er at drive Sorø Akademis Skole, som er en gymnasieskole med tilhørende kostskoleafdeling

Følg LIFE 4Forest på LinkedIn

  LinkedIn logo