LIFE Forest Fit for Future

Løvenholm Gods

Foto: Løvenholm Gods.

Løvenholm Gods er beliggende på Norddjursland.

Godset er ejet af Løvenholm-Fonden.

Fonden har til hoved -opgave, at bevare godset, som en samlet ejendom.  Desuden har fonden det formål, at man vil støtte uddannelse og forskning indenfor jord- og skovbrug.

Løvenholm Gods omfatter drift af 3350 ha, hvoraf 2900 ha er skovbevoksede arealer. Resten er landbrug, juletræer, ubevoksede arealer. m.m.

Desuden forvaltes 930 ha eksterne ejendomme af godsets personale.

Driften af den samlede virksomhed varetages af 14 medarbejdere.

Godset råder over en moderne og veludstyret maskinpark, der i forbindelse med de fastansatte medarbejdere sikrer at driftsopgaverne løses på optimale tidspunkter i forhold til vejrlig, efterspørgsel m.m.

Læse mere om Løvenholm Gods her:  www.lovenholm.dk

Logo Løvenholm Gods

Jens Christian Dahl

Godsinspektør
Løvenholm Gods