LIFE Forest Fit for Future

Salten Langsø Skovadministration A/S (SLS) er et kundeejet administrationsselskab. SLS administrerer 8400 ha skov, natur og juletræsarealer i det midtjyske. SLS har arbejdet med naturnær skovdrift siden starten af 1990`erne og hovedparten af SLS`s kunder har valgt at benytte naturnær skovdrift. 

Link til Salten Langsø Skovadministrations hjemmeside

 

Logo Salten Langsø Skovadministration A/S

Niels Peter Dalsgaard Jensen

Skovrider
Salten Langsø Skovadministration A/S