LIFE Forest Fit for Future

St. Hjøllund Plantage

St. Hjøllund Plantage er i dag ejet af Julianelyst Gods. Plantagen er på 1100 hektar og forvaltes i et balanceret samspil mellem de to driftsgrene, skovdrift og natur- & vildtforvaltning.

Balancen imellem de to driftsgrene defineres af de naturlige forhold på det enkelte delareal. Henholdsvis bedst mulig produktion af råstoffet træ og bedst mulig natur vægtes ligeværdigt i det balancerede samspil, med respekt for stedets kultur, tradition og historie.

Det tidligere ejerskab af plantagen var med blandt de første til at arbejde aktivt med vedvarende skovdække og selvforyngelser i plantagedrift.

Den igangværende omlægning til naturnær skovdrift med vedvarende skovdække forsættes, imens der for nuværende forsat skal være lokalitetstilpasset metodefrihed i skovdriften. Ligeledes er der for nuværende fokus på at få indført flere nåletræarter.

Vi ser frem til at bidrage til LIFE Forest Fit for Future.

Søren Strunge

Julianelyst ApS
Julianelystvej 1
DK-8752 Østbirk